Chào mừng bạn đến trang web của chúng tôi!
Cangzhou Chengyi Carton Machinery Co, Ltd
Cangzhou Chengyi Carton Machinery Co, Ltd
Cangzhou Chengyi Carton Machinery Co, Ltd

Trên 25 tháng 5 năm 2019, thị trưởng thành phố Cangzhou, tỉnh Hà Bắc, và Bí thư Tỉnh ủy Quận Dongguang đến thăm công ty.

Trên 25 tháng 5 năm 2019, thị trưởng thành phố Cangzhou, tỉnh Hà Bắc, và Bí thư Tỉnh ủy Quận Dongguang đến thăm công ty.

2


post time: Sep-30-2019